Kıdem tazminatı ve ihbar ödemesi hesapları değişti! Hem memur maaşı zammı hem asgari ücret…

Özellikle kıdem tazminatı, 2024 yılında önemli bir artış yaşayacak. Mevcut 23 bin TL seviyelerinden 35 bin TL seviyelerine çıkması bekleniyor. İhbar tazminatının da 31 bin TL’yi aşması öngörülüyor.

Ocak ayı, milyonlar için bir zam ayı olacak. Özel sektörde ve kamuda maaşlar artacak. Özel sektördeki zamlı maaşlar, işten ayrılan çalışanların alacakları kıdem ve ihbar tazminatlarını yükseltecek.

Asgari ücret zammı en düşük tazminatlara yansırken, memur maaş katsayısındaki artış da kıdem tazminatının tavanını değiştirecek.

Kıdem tazminatının hesaplanması son brüt ücret üzerinden yapılıyor. Çalışılan yıl ile son giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor ve damga vergisi kesilerek ödeme yapılıyor.

Örneğin; yeni asgari ücret, yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon tahmini olan yüzde 37.76 artırılırsa brüt 18 bin 479 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en düşük tazminat 18 bin 339 liraya çıkacak. Asgari ücret yüzde 49.46 olarak tahmin edilen memur zammı kadar artırılırsa da brüt 20 bin 49 lira olacak. Buna göre de çalışana her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak en az 19 bin 897 lira ödenecek.

İhbar süresine uyulmadan işten çıkartılan işçiye çalışma süresine bağlı olarak ihbar tazminatı ödeniyor. Brüt maaş üzerinden bu sürelerin ücreti hesaplanıyor ve gelir ile damga vergisi kesintisi yapılıyor.

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI

Şimdi işten ayrılan bir asgari ücretlinin tazminatı çalıştığı her yıl için 13 bin 414 liradan hesaplanıyor, damga vergisi kesilmiş olarak 13 bin 312 lira ödeniyor.

Örneğin; yeni asgari ücret, yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon tahmini olan yüzde 37.76 artırılırsa brüt 18 bin 479 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en düşük tazminat 18 bin 339 liraya çıkacak.

Asgari ücret yüzde 49.46 olarak tahmin edilen memur zammı kadar artırılırsa da brüt 20 bin 49 lira olacak.

Buna göre de çalışana her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak en az 19 bin 897 lira ödenecek. Çalışılmış her yıl için 6 bin 585 lira fark ortaya çıkacak.

2024 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Şu anda işten ayrılanlara çalıştığı her yıl için en çok 23 bin 489 lira tazminat ödeniyor. Damga vergisi kesilmiş olarak da en çok 23 bin 311 lira veriliyor.

Yeni tavan memur maaş katsayısındaki artış enflasyon tahminlerine göre yüzde 49.46 olursa 35 bin 107 liraya ulaşacak. Bu tutardan da damga vergisi kesilerek ödeme yapılacak.

İHBAR TAZMİNATI 31 BİN LİRAYI AŞACAK

İhbar süresine uyulmadan işten çıkartılan işçiye çalışma süresi 6 aydan az ise 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar ise 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadarsa 6 hafta; 3 yıldan fazla ise 8 hafta üzerinden ihbar tazminatı ödeniyor.

Brüt maaş üzerinden o sürelerin ücreti hesaplanıyor, gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Örneğin; asgari ücretle çalışan bir işçinin ihbar tazminatı 2 hafta üzerinden ödeme yapılacaksa 5 bin 273, 4 hafta olarak ödenecekse 10 bin 547, 6 hafta üzerinden ödeme yapılacaksa 15 bin 820, 8 hafta olarak verilecekse 21 bin 94 lira olarak ödeniyor.

Örneğin asgari ücret yüzde 49.46 zamlanırsa en düşük ihbar tazminatı 2 haftalık ödemede 7 bin 881, 4 haftalık ödemede 15 bin 763, 6 haftalıkta 23 bin 645, 8 haftada 31 bin 527 liraya çıkacak.

KIDEM TAZMİNATINI ARTTIRIYOR

Kıdem tazminatı hesabı için brüt ücrete düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Bunlar arasında yemek, kıyafet parası, görev tazminatı, ikramiye bulunuyor. Prim, mesai gibi değişken ödemeler eklenmiyor.

Mevcut: 23.489,83 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 35.107,90 TL
Damga vergisi kesilmiş olarak Mevcut: 23.311,54 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 34.841,43 TL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x